Diverse inskannat

Artikel i tidningen SE, nummer 18, 27:e april 1972
Artikel in SE 1972
Veckoprogramblad från Skånes Radio Mercur, 10:e - 16:e april
Programblad Radio Mercur

Text och bilder © Copyright 2009 Mikael Carlsson